Сертификат на тип ПСК RV № ЕАЭС RU С-IT.АВ72.T.00286 GUGLIELMI DANILO